شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چشمت غزل چشمت قصيده چشمت آشوب چشمانت آيين خدايي خوب درخوب چشم تو تنها قبله گاه روح وجانم شددل به دارنرگس مست تو مصلوب
mp3 player شوکر
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top