شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ چشمان تو آرامش اين قلب خسته چشمان تومفتاح اين قلب شکسته چشمان تو دارد دمي همچون مسيحا چشمان تو زنده نموداين چشم بسته ??????
ساعت ویکتوریا
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top