شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چشمان تو پيرم نکرده خارگشتم ازعشق تو ديريست من بيمارگشتم جانم فداي خاري وبيماري تن گويي که از خوابي گران بيدارگشتم
ساعت ویکتوریا
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top