شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ زيباترين شعرم فداي خاک پايت زيباترين شعرم فداي يک نگاهت زيباترين شعروجودم چشمهايم تقديم يک لحظه نگاه چشمهايت??????
sshahraviii
????????
تسبیح دیجیتال
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top