شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ ديريست چشمانت مراويرانه کرده ديريست چشمانت به قلبم خانه کرده ديريست تيرعشق چشمان سياهت برجانم افتادو به جانم لانه کرده ??????
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top